Fallstudier
Självstaplande spiralfrys (Gyrocompact) för Cp Foods, den största fjäderfäbearbetaren i Asien

En självstaplande spiralfrys har levererats till och installerats i CP Foods, den största fjäderfäberedaren i Asien. Den självstaplande frysen har även utrustad med CIP (clean in place) och ADF (luftavfrostningssystem). Den kan automatiskt rengöra insidan av spiralfrysen efter varje arbetspass, för att hålla frysen uppfylla de högsta hygienkraven för köttbearbetning. ADF:en blåser pulser med hög hastighet under tryck upprepade gånger över förångarfenorna medan produkterna fortsätter att rinna i frysen. Frosten kan inte byggas upp och värmeöverföringseffektiviteten förbättras avsevärt. Den självstaplande spiralfrysen kan frysa 1500 kg/h stekta kycklingdelar. Square Technology har varit IQF-leverantör till CP-mat i 20 år. Vi har totalt levererat mer än 50 spiral- och linjära IQF-frysar, kylsystem till mer än 10 CP-livsmedelsfabriker runt om i Kina och Thailand.